За нас

HZERO разработва иновативни технологии за различните приложения на водорода в енергийната система. Впуснахме се в предизвикателството за по-чист свят, нови възможности за енергийна ефективност и независимост.  Заехме се с изграждането (производството) на изцяло нова технология за екологично отопление чрез водород. Именно водородът е горивото на бъдещето, което обещава Европа да стане наистина независима.

Използвайки натрупаните до този момент знания и опит, ние започнахме да изпълняваме проекти за задоволяване на нуждите от отопление и да разработваме ново поколение, бездимоотводни, високоефективни комбинирани котли и панелни радиатори, които не крият рискове, свързани с въглероден оксид, пропан-бутан или природен газ и премахване на производството на парникови газове.

Водородните котли HZERO са надеждно, рентабилно и екологично решение за отопление както за обикновения потребител, така и за производствени, обществени и фирмени предприятия.