Соларните панели са устройства, които използват слънчевата енергия за производство на електричество. Те се състоят от множество фотоволтаични клетки, изработени от полупроводникови материали като кристали от силиций или германий. Когато слънчевата светлина падне върху фотоволтаичните клетки, те генерират електрически ток, който може да бъде канализиран и използван за захранване на домакински уреди или други системи.

Соларните панели предлагат множество предимства сравнено с традиционните източници на енергия. Те не излъчват вредни емисии или замърсявания и не изискват гориво за работа. Освен това, когато соларните панели са инсталирани правилно и поддържани редовно, те могат да продължат да генерират електричество продължителен период от време, без да се нуждаят от голямо количество поддръжка.